07:00

התכנסות ורישום

08:00

מליאה

08:00

דברי פתיחה
ד”ר עדי קפליוק

08:15

שת”פ שלטון מקומי ומרכזי בהיבטי התקשוב
כרמלה אבנר

08:30

העלאת רמת הזמינות של שירותי ה-DR) IT+ כלי ניהול וניטור)

08:45

תפיסת מערכות המידע בשלטון המקומי

09:00

מערכות מידע בעיר ללא הפסקה

09:15

מערכות לניהול מכרזים והצעות מחיר מקוונות

09:30

Advanced city: Infor EAM – The smart IT Platform
מאיר גבעון

09:50

מרכזי שליטה אחודים לרשות המוניציפאלית
גונן ורדי

10:05

על רשתות ורשויות: אילו רשויות משתמשות ברשתות חברתיות? כיצד תופסים בעלי התפקידים את הרשת החברתית ומה צפוי לנו לקראת הבחירות הבאות לרשויות?
ד”ר אזי לב און

10:20

מערכת מידע גיאוגרפיות - בין שגרה לחירום
איתן בן מאיר

10:35

שימוש ברשתות חברתיות ברשות מקומית גדולה

10:50

על חשיבותן של מערכות מידע ברשויות המקומיות
ח”כ זאב ביילסקי

11:05

אפליקציית “העיר שלי”: הזדמנויות חדשות להפצת מידע ממוקד תושב
עודד בנדר

11:20

הרשויות המקומיות לשעת חירום. ממצאי מחקר עדכני שנערך בנושא

11:35

כיצד נערכה העיר במבצע עמוד ענן

11:50

שילוב מערכות מידע בהערכות לשעת חירום

12:05

פתרונות יצירתיים לבעיות החנייה -BE PART OF THE SOLUTION NOT OF THE PROBLEM
ויקטור איררה

12:20

הרשויות קוונו, ומה עם כיוון עובדיה
עו"ד אביב אילון

12:35

מושב מסכם בהנחיית ד”ר עדי קפליוק

12:35

דיון בהשתתפות הקהל
ד”ר עדי קפליוק
פרופ' ניב אחיטוב
גלעד רבינוביץ'

13:05

סיום - ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu